گالری تصاویر

فایل هاپایان نامه های دانشجویان دکتر حسین فکوری

 

1- استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد خانم معصومه مرتضوی رشته علوم تربیتی – برنامه‌ریزی درسی تحت عنوان : بررسی تاثیر پذیری محتوای «متن، تصاویر و پرسش‌ها» کتابهای علوم اجتماعی ابتدائی بر تربیت شهروند مطلوب از دیدگاه معلمان ذیربط در شرق استان گلستان در سال تحصیلی 91-90

2- استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد خانم ام البنین شبیهی رشته علوم تربیتی – برنامه ریزی درسی تحت عنوان: بررسی عمل مقاومت معلمان پایه اول ابتدائی شرق استان گلستان در برابر تغییرات برنامه درسی از دیدگاه معلمان ذیربط در سال تحصیلی 91- 90

3- استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سمیه بهشتی رشته علوم تربیتی – برنامه ریزی درسی تحت عنوان: بررسی تاثیر آموزش‌های ضمن خدمت کوتاه مدت بر عملکرد آموزشی دبیران دبیرستان شهرستان علی آباد کتول  در سال تحصیلی 91- 90

4- استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد آقای یزدان کونانی رشته علوم تربیتی – برنامه ریزی درسی تحت عنوان: بررسی رابطه بین مهارتهای زندگی و اضطراب دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی در دلفان لرستان در سال تحصیلی‌91- 90

5- استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد آقای ابراهیم نوروزی رشته علوم تربیتی – تکنولوژی آموزشی تحت عنوان: بررسی مقایسه ای تاثیر ارزشیابی توصیفی و سنتی بر یادگیری دانش آموزان پایه‌ها‌ی اول و دوم ابتدایی از دیدگاه معلمین آزادشهر سال تحصیلی‌91- 90

6- استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد خانم معصومه صفری رشته علوم تربیتی – برنامه ریزی درسی تحت عنوان: بررسی مقایسه‌ای روش تدریس حل مساله با روش سنتی و پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی و خلاقیت دانش‌آموزان دختر پایه اول راهنمایی شهرستان ماکو در سال تحصیلی89

7- استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد خانم  فهیمه لیثی رشته علوم تربیتی – برنامه ریزی درسی تحت عنوان: بررسی تاثیر آموزش و پرورش پیش دبستانی در یادگیری مهارتهای روانی – حرکتی و سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان دوره ابتدایی شهرستان خوی در سال 89

8- استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد آقای جواد لیثی رشته علوم تربیتی – برنامه ریزی درسی تحت عنوان: بررسی مقایسه‌ای روش تدریس سنتی و حل مساله بر میزان یادگیری درس علوم و ریاضی دانش‌آموزان پایه پنجم ‌ا‌بتدایی در شهرستان ارومیه در سال 90-89

9- استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد خانم آزیتا قرنجیک رشته علوم تربیتی – برنامه ریزی درسی تحت عنوان: تحلیل محتوای کتاب جدید التالیف علوم تجربی اول دبستان چاپ 1390 با استفاده از روش ویلیام روحی

10- استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشدخانم رقیه سرایلو رشته علوم تربیتی – برنامه ریزی درسی شناسائی آسیب‌های تربیت شهروندی در برنامه درسی پنهان از دیدگاه مدیران و مشاوران و دبیران شاخه نظری در شهرستان مینودشت در سال 91-90

11 – استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد آقای احمدرضا خانی محمودی رشته مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد تحت عنوان «بررسی نقش سازمان یادگیرنده در کارائی مدیران مدارس مقطع متوسطه شهرستان گنبد کاووس در سال تحصیلی 91 – 90

12- استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد آقای عبدالحمید امینی رشته علوم تربیتی – برنامه‌ریزی درسی تحت عنوان: بررسی رابطه سبک‌های فرزند پروری والدین و عزت نفس.

13- استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد خانم طاهره سارانی رشته علوم تربیتی – برنامه‌ریزی درسی تحت عنوان: بررسی رابطه‌ی باور دینی و سلامت روان با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر متوسطه شهرستان‌های گالیکش، کلاله، و نیمه‌دشت.

14- استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد خانم محل‌بانی رشته علوم تربیتی – برنامه‌ریزی درسی تحت عنوان: بررسی مقایسه‌ای روش‌های فعال تدریس حل مسأله و روش سنتی در تقویت مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهرستان آزادشهر.

15 - استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سید حسین حسینی غفاری رشته علوم تربیتی – برنامه‌ریزی درسی تحت عنوان: بررسی تاثیر آموزش کارآفرینی و نقش آن در تاثیر نگرش خوداشتغالی دانشجویان دانشگاه های شهرستان علی آباد کتول.

16 - استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد خانم الهه غفاری توران، رشته علوم تربیتی – برنامه‌ریزی درسی تحت عنوان: بررسی رابطه مهارتهای ارتباطی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه رشته های نظری شهر رامیان .

17 - استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد خانم افسانه عسکری، رشته علوم تربیتی – برنامه‌ریزی درسی تحت عنوان: بررسی تحقق اهداف برنامه درسی دوره ابتدایی از دیدگاه مدیران و معلمان شهر مینودشت.

18 - استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد آقای عبدالناصر صالحی، رشته علوم تربیتی – برنامه‌ریزی درسی تحت عنوان: تحلیل محتوای کتاب فارسی جدید التالیف ششم ابتدایی به روش ویلیام رومی.

19 - استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد آقای قدیر سنچولی ، رشته علوم تربیتی – برنامه‌ریزی درسی تحت عنوان: بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و اضطراب معلمان مقطع ابتدایی شهرستان سرخس در سال تحصیلی 91 – 90.

20 -- استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حمیدرضا سوسرایی رشته علوم تربیتی – برنامه‌ریزی درسی تحت عنوان: بررسی تطبیقی عناصر برنامه ریزی درسی در کشورهای ایران، فرانسه و آلمان

21 - استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی محمد سبحانی تحت عنوان:  تحلیل محتوای کتاب جدید التالیف علوم تجربی سال ششم ابتدایی با استفاده از مدل ویلیام رومی در سال تحصیلی                     92 – 91 .

22 - استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد آقای خلیلی تحت عنوان : تحلیل محتوای کتاب هدیه‌های آسمانی کلاس چهارم دبستان بر پایه حیطه شناختی بلوم و همکاران .

23 - استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محروقی رشته علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی تحت عنوان : بررسی رابطه بین هوش معنوی ، سرمایه اجتماعی و خودکارآمدی در دانش آموزان متوسطه شهر کلاله .

24 - استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سید رضا حسینی رشته علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی تحت عنوان : بررسی و تحلیل محتوای کتاب زیست شناسی سال چهارم رشته تجربی (متوسطه) بر اساس اهداف آموزشی مریل .

25 - استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسین فدایی تحت عنوان : بررسی رابطه بین مهارتهای ارتباطی و مسئولیت پذیری با فرسودگی شغلی در کارکنان اداره کل آموزش بانک مسکن کشور.

26 - استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد آقای اسماعیل پسرکلو رشته علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی تحت عنوان : بررسی مقایسه ویژگی های معلم از دیدگاه چهار مکتب ایده الیسم، رئالیسم، پراگماتیسم، اگزیسیتانسیالیسم.

27 - استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمدحسن رئوفی رشته علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی تحت عنوان : بررسی نظام جدید ارزشیابی معلمان از دیدگاه مدیران و معلمان مقطع ابتدایی شهرستان گنبد کاووس.

28 - استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد خانم طاهریان تحت عنوان : تحلیل محتوای کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هشتم بر اساس روش ویلیام رومی.

29 - استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نفسی رشته کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد قائن – تحت عنوان : بررسی وضعیت بهداشت محیط مدارس ابتدایی شهرستان گنبد کاووس و مقایسه آن با استانداردهای تعیین شده .

30 - استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد آقای یولمه تحت عنوان : تحلیل محتوای کتاب فارسی جدیدالتالیف پایه هشتم بر اساس روش ویلیام رومی.

31 - استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمدعلی موحدی رشته علوم تربیتی – برنامه‌ریزی درسی تحت عنوان : بررسی و تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه دوم ابتدایی بر اساس اهداف آموزشی مریل

32 - استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سکینه هروی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی دانشگاه آزاد ساری، تحت عنوان : بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی (برون گرایی و درون گرایی) ، روانشناسی بهزیستی با سلامت روان در معلمان دوره ابتدایی شهرستان ساری.

33 - استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد خانم جمیله ایگدری دانشجوی رشته کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد ساری تحت عنوان : بررسی رابطه بین شادکامی و سازگاری شغلی با رضایت مندی شغلی دبیران متوسطه آموزش و پرورش شهرستان گنبد کاووس.

34 - استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسن بهشتی رشته علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی تحت عنوان : بررسی اثربخشی آموزش مسئله محور بر افزایش تفکر خلاق دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان علی آباد کتول .

35 - استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امان محمد حمیدزاده رشته علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی تحت عنوان : بررسی آسیب های احتمالی اینترنت و تلفن همراه در جنبه های مختلف شخصیت دانش آموزان متوسطه شهرستان کلاله .

36 - استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی قدوسیان رشته علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی تحت عنوان : تحلیل محتوای کتب درسی جدیدالتالیف تعلیمات اجتماعی و علوم پایه ششم  دوره ابتدایی در ارتباط با حفاظت از محیط زیست در سال تحصیلی 92 – 91.

37 - استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سلماء میرزاعلی رشته علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی تحت عنوان : بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با سازگاری فردی و اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه شهرستان گنبد کاوس.

38 - استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد خانم حوریه شیخی، رشته علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی تحت عنوان : نقش و جایگاه فناوریهای نوین آموزشی در آموزش ادبیات فارسی مقطع ابتدایی (بخوانیم، بنویسیم)

39 - استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد خانم المیرا کوهساریان، دانشجوی رشته روانشناسی دانشگاه ساری، تحت عنوان : بررسی رابطه های شیوه های فرزند پروری با هوش معنوی پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان سال سوم متوسطه شهرستان رامیان در سال تحصیلی 91 – 90 .

40 – استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علاقی رشته علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی تحت عنوان : تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه های سوم و چهارم و پنجم کم توان ذهنی (نیازهای ویژه ذهنی) با روش ویلیام رومی

41 - استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد خانم حسینی تحت عنوان : بررسی تاثیر آموزش مهارتهای اجتماعی بر عزت نفس و خودکارآمدی دختران پایه سوم متوسطه دوم شهرستان مینودشت.

42 - استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد آقای جواد سایری رشته علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی تحت عنوان : بررسی رابطه بین ابعاد کمال گرایی، اضطراب و اهمال کاری در تدوین پایان نامه‌های دانشجویان کارشناسی ارشد.

43 – استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی خانم لکزائی تحت عنوان رابطه سبک های فرزندپروری ، خودکارآمدی اجتماعی و کمرویی در بین دانش آموزان دبیرستانهای شهرستان گنبدکاووس.

44-استاد راهنما پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی آقای سید حسین حسینی پویا تحت عنوان بررسی وضعیت عناصر برنامه ریزی درسی در مراکز آموزش فنی و حرفه ای ایران

45- استاد راهنما پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی خانم عایشه سلاق تحت عنوان تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی دوم ابتدایی (جدید التالیف) بر اساس روش ویلیام رومی

46- استاد راهنما پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی خانم آتنا حسینی تحت عنوان بررسی رابطه سبک فرزند پروری والدین با خلاقیت و مهارت های اجتماعی کودکان پیش دبستانی شبستان گنبد کاووس

47 - استاد راهنما پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی آقای نور الدین لقمانی تحت عنوان بررسی رابطه بین استفاده از آزمایشگاه درس علوم و خودکارآمدی تحصیلی با فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان ششم ابتدایی شهرستان بندر ترکمن

 48 - استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی آقای سوقی تحت عنوان تحلیل محتوای کتاب فارسی (بخوانیم، بنویسیم) پایه پنجم ابتدایی بر اساس اهداف آموزشی مریل

49 - استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی آقای سیدعلی میرآقایی تحت عنوان بررسی تاثیر راهبردهای یادگیری شناختی بر میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر سال سوم مقطع راهنمایی شهر بسطام .

50 - استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی آقای حسین عرب عامری تحت عنوان بررسی رابطه بین یادیارها بر یادگیری درس شیمی ، سنجش خلاقیت دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان شاهرود

51 - استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی خانم صدیقه ولیان تحت عنوان بررسی رابطه سلامت روان و سلامت اجتماعی با جهت گیری دانش آموزان دبیرستان نمونه الزهرا شهرستان شاهرود

52 - استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی آقای اراز محمد محرمی تحت عنوان بررسی رابطه هوش معنوی و سرمایه اجتماعی با خودکارآمدی دانش آموزان دوره متوسطه شهر کلاله.

53 - استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی (برنامه ریزی درسی) آقای ایوب باش قره تحت عنوان بررسی تاثیر آموزش و پرورش پیش دبستانی بر یادگیری مهارتهای شناختی، سازگاری اجتماعی و مهارتهای کلامی در دانش آموزان دوره ابتدایی از دیدگاه سرگروه‌های آموزشی و معلمان.

54 - استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی(برنامه ریزی درسی) خانم هاجر دوان لو تحت عنوان بررسی رابطه برنامه درسی پیش دبستانی (فعالیت یاددهی و یادگیری) با یادگیریهای مهارتهای اجتماعی شهرستان آزادشهر

55 - استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی (برنامه ریزی درسی) آقای غلامرضا ناصری تحت عنوان تحلیل محتوای درسی کتاب تاریخ ایران جهان (1) دوره متوسط به روش ویلیام رومی .

56 - استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی (برنامه ریزی درسی) آقای محمدابراهیم رنجبر نوعی تحت عنوان تحلیل محتوای کتاب جدید التالیف بخوانیم، بنویسیم پایه سوم ابتدائی با روش ریلیام رومی.

57 - استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی (برنامه ریزی درسی) آقای ناصر اونق غراوی تحت عنوان نقش برنامه درسی پیش دبستانی در مهارت های  زبانی (گوش دادن و سخن گفتن)

58 - استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی محمد جهانپور عبس آبادی تحت عنوان بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی (طرح کرامت) بر بهداشت روانی و اعتماد به نفس دانش آموزان دوره اول و دوم ابتدایی از دیدگاه مدیران و معاونین آموزشی و معلمان مقطع ابتدایی شهرستان رشتخوار در سال تحصیلی 93 - 92

59 - استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مریم دولتی تحت عنوان بررسی اثر بخشی روشهای تدریس فعال بر بهزیستی روانشناختی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر فعال پایه سوم، چهارم و پنجم ابتدایی شهر مشهد در سال تحصیلی 90 – 91

60 - استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد خانم آرزو محمدی تحت عنوان بررسی رابطه بین کارایی خانواده و عزت نفس با سلامت روان در بین دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر قوچان

61 - استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد صادقلو تحت عنوان رابطه خودکار آمدی و امید با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر رامیان

62 - استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد  تحت عنوان تحلیل محتوای کتاب فارسی ششم ابتدایی مدارس استثنایی دانش آموزان کم توان ذهنی بر مبنای اهداف آموزشی در حیطه شناختی بلوم

63-استاد راهنما پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی خانم بلغیس چراغی تحت عنوان بررسی رابطه اضطراب با یادگیری سازمانی و خلاقیت دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهریتان گنبد کاووس

64-استاد راهنما پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی خانم فاطمه نمرودی  تحت عنوان بررسی رابطه ی بین هوش معنوی ،هوش هیجانی با انگیزه پیشرفت در دانش آموزان دختر متوسطه شهر کلاله در سال تحصیلی 94-93

65-استاد راهنما پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی آقای میلاد مجرد  تحت عنوان بررسی  رابطه بین شادکامی ،هوش معنوی با سلامت روانی در بین دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه ی شهر بجنورد

66- استاد راهنما پایان‌نامه کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی خانم هاجر سن سبلی تحت عنوان بررسی رابطه اعتماد به نفس و خودباوری با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره ابتدایی شهرستان آق‌قلا. (فارع تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر) که 11/6/94 دفاع کرد.

67- استاد راهنما پایان‌نامه کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی آقای یحیی شکوری تحت عنوان بررسی رابطه خودکارآمدی، رضایت شغلی با سلامت روانی در دبیران مقطع متوسطه کوهسنگ. (فارع تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر) که 11/6/94 دفاع کرد.

68- استاد راهنما پایان‌نامه کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی خانم لیلا میری تحت عنوان تحلیل محتوای کتاب فن‌آوری پایه هشتم براساس حیطه شناختی.  (فارع تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر).

69- استاد راهنما پایان‌نامه کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی خانم انسیه حیدری تحت عنوان بررسی رابطه هوش هیجانی و کمرویی با پذیرش اجتماعی دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه اسلامی واحد آزادشهر در سال تحصیلی 93- 94. (فارع تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر).

70- استاد راهنما پایان‌نامه کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی خانم فاطمه جهانی تحت عنوان بررسی تطبیقی عناصر برنامه درسی مقطع متوسطه در آموزش و پرورش کشورهای ایران، سوئد و استرالیا

(فارع تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر).

71- استاد راهنما پایان‌نامه کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی خانم ریحانه صمدی تحت عنوان بررسی تطبیقی عناصر برنامه ریزی مقطع ابتدایی کشورهای ایران، امریکا و اتریش (فارع تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر).

72- استاد راهنما پایان‌نامه کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی خانم فرشته نوروزی تحت عنوان رابطه باورهای انگیزشی و راهبردهای یادیگیری خود تنظیمی با عملکرد دانش‌آموزان دبیرستان‌های گرگان  (فارع تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر).

73- استاد راهنما پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده آقای محمود بهلکه ئی تحت عنوان بررسی رابطه بین سبک فرزندپروری والدین و جهت گیری مذهبی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر گنبد کاووس (فارع تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان).

74- استاد راهنما پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده خانم زهرا خسروی تحت عنوان بررسی تاثیر مهارت‌های ارتباطی و رضایتمندی زوج‌های جوان -  (مورد مطالعه: کمیته امداد شهرستان مینودشت،(فارغ تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان).

75 - استاد راهنما پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده خانم آناهیتا پورقربان تحت عنوان: رابطه بین شادکامی، رضایت زناشویی و کارایی خانواده در دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان.

76 - استاد راهنما پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی خانم مایلی تحت عنوان: بررسی رابطه سبک اسناد و سبک یادگیری با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان مقطع راهنمایی ،(فارغ تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر).

77 - استاد راهنما پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی آقای رمضانی تحت عنوان: بررسی نقش آموزش ضمن خدمت کوتاه مدت در عملکرد، کارایی و سلامت اداری کارکنان فرمانداری و شهرداری شهرستان شیروان (فارغ تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر).

78 - استاد راهنما پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی آقای مهرداد آتابای تحت عنوان: تحلیل محتوای کتاب جدیدالتالیف علوم تجربی پایه هشتم بر اساس نظریه طبقه بندی علوم (فارغ تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر).

79 - استاد راهنما پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی آقای عبدالعزیز کر تحت عنوان: تحلیل محتوای کتاب علوم اجتماعی جدید التالیف پایه هشتم بر اساس اصول آموزشی مریل (فارغ تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر).

80 - استاد راهنما پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی آقای ناویانی تحت عنوان: بررسی سبک دلبستگی و سبک هویت با سخت رویی در معتادان به مواد مخدر در استان گلستان شهرهای گرگان و علی آباد کتول (فارغ تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود).

81-- استاد راهنما پایان‌نامه کارشناسی ارشد اقای عبدالحمید یاپنگ غرادی تحت عنوان(بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان با امید به زندگی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان کلاله فارغ التحصیل دانشگاه ازاد اسلامی قوچان

82-- استاد راهنما پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم سمیه بارانی تحت عنوان (بررسی رابطه کمال گرایی والدین و پیشرفت تحصیلی دانش اموزان دختر دوره متوسطه شهرستان گالیکش 92-93 فارغ التحصیل دانشگاه ازاد اسلامی واحد ازادشهر

83-- استاد راهنما پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی اقای معین اژدری تحت عنوان بررسی رابطه بین ابراز وجود و حل مسئله با خلاقیت و انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانش اموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر قوچان فارغ التحصیل دانشگاه ازاد اسلامی واحد ازادشهر

84- - استاد راهنما پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته اموزش ابتدایی واحد دانشگاه ازاد اسلامی ازادشهرخانم فاطمه زنگنه تحت عنوان بررسی رابطه بین توانایی حل مسئله و بهزیستی روان شناختی با پرخاشگری

85-- استاد راهنما پایان‌نامه کارشناسی ارشدخانم قدسیه حسینی رشته برنامه ریزی درسی تحت عنوان بررسی تاثیر اموزش مهارت های اجتماعی بر عزت نفس و خودکارامدی دانش اموزان دختر پایه سوم مقطع متوسطه شهر مینو دشت فارغ التحصیل دانشگاه اسلامی واحد ازادشهر

86-- استاد راهنما پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد ازادشهر خانم ازادی خواه تحت عنوان بررسی مقایسه ای ویزگی های معلم از دیدگاه اسلام و غرب

87- استاد راهنما پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد ازادشهر خانم راضیه نوربخش تحت عنوان بررسی رابطه ادراک معلمان ابتدایی از غنی سازی شغلی با انگیزه شغلی انان در مدارس ابتدایی شهرستان گنبد کابوس

88- استاد راهنما پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد ازادشهر خانم رویا مبینی تحت عنوان بررسی کمال گرایی والدین با عزت نفس و جرات ورزی دانش اموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر گنبد کاووس

89- استاد راهنما پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد ازادشهر خانم  محمدی تحت عنوان بررسی رابطه خودشکوفایی و خودکارامدی با انگیزه شغلی دبیران مقطع متوسطه گنبد کاووس

90- استاد راهنما پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد ازادشهر اقای حسین فدایی تحت عنوان بررسی بین مهارت های ارتباطی و مسولیت پذیری با فرسودگی شغلی در کارکنان اداره کل اموزش بانک مسکن کشور

91-- استاد راهنما پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد ازادشهر خانم عفت هادی ارشد برنامه ریزی درسی تحت عنوان  تحلیل محتوای کتاب جدید التالیف اجتماعی پنجم ابتدایی بر اساس روش ویلیام دوحی 

92- بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با عزت نفس و خودکار آمدی دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر مراوه تبه خانم رقیه مصطفی لو دانشجوی رشته مشاوره واحد دانشگاه قوچان تاریخ دفاع 3/6/95

93-بررسی رابطه بزیرش اجتماعی و عزت نفس باخودکارآمدی در دانش آموزان ناشنوایاکم شنوای دختر وبسر مقطع دوم متوسطه شهر مشهداز اقای بهروز اسفندیاری

94-بررسی رابطه بین خودکار امدی و امید واری با انگیرش شغلی در کارکنان اداره کل اموزش بانک مسکن کشور-اقای احمد شورودی

95-بررسی رابطه بین احساس تنهایی وسبک های مقابله با گرایش به طلاق در زنان مطعلقه مشهد-مهسا واثقی

هـ – استاد مشاور دانشجویان کارشناسی ارشد

1- استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد آقای تقی جباری رشته علوم سیاسی تحت عنوان «‌نقش رسانه‌های نوین «اینترنت و ماهواره» در فرهنگ سیاسی جوانان با تاکید بر دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر در سال تحصیلی 89-88

2- استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه میرزایی رشته علوم تربیتی – برنامه ریزی درسی تحت عنوان: بررسی رابطه هوش‌های هیجانی و معنوی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه نظری شهرستان مینودشت در سال تحصیلی 90-89

 • استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد صدر رشته علوم تربیتی – برنامه‌ریزی درسی تحت عنوان: بررسی نقش فن‌آوری اطلاعات، ارتباطات ((ICT در ارائه برنامه درسی از دیدگاه اعضای هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در سال تحصیلی 89 که در تاریخ 15/10/90 از این پایان نامه دفاع شده است.

 • استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد آقای جهان بخش رضائی آباجلو رشته علوم تربیتی – برنامه ریزی درسی تحت عنوان: مطالعه عوامل موثر بر تمایل پرسشگری دانشجویان در جریان یاددهی – یادگیری دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی استان آذربایجان غربی

 • استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد آقای ابراهیم محمودی رشته علوم تربیتی – برنامه ریزی درسی تحت عنوان: بررسی میزان اثربخشی آموزش ضمن خدمت کوتاه مدت از لحاظ بکارگیری روشهای مدیریت کلاس از دیدگاه معلمان و مدیران مقطع راهنمایی شهرستان میاندوآب که در تاریخ 15/10/90 از این پایان نامه دفاع شده است.

 • استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه زاهدی فرد رشته علوم تربیتی – برنامه‌ریزی درسی. تحت عنوان: بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر حل مسئله.

 • استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد آقای بای محمد چندری رشته علوم تربیتی – برنامه‌ریزی درسی. تحت عنوان: بررسی تأثیر میزان تحصیلات والدین بر مهارت های اجتماعی.

 • استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد خانم عذرا خزائی رشته علوم تربیتی – برنامه‌ریزی درسی. تحت عنوان: بررسی تأثیر یادگیری از طریق همیاری.

 • استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمود خنجری، رشته علوم تربیتی – برنامه‌ریزی درسی. تحت عنوان: بررسی رابطه بین مهارت های زندگی و اضطراب.

 • استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی مباشری رشته علوم تربیتی – برنامه‌ریزی درسی، تحت عنوان: بررسی رابطه بین سبکهای مدیریت و انگیزش شغلی با کارایی دبیران دبیرستانهای شهرستان گنبدکاووس .

 • استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه برخورداری، رشته علوم تربیتی – برنامه‌ریزی درسی تحت عنوان: بررسی رابطه بین همنوایی، هویت یابی و عزت نفس دانش آموزان مقطع متوسطه دبیرستانهای شهرستان گنبد.

 • استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مریم خدابخشی رشته علوم تربیتی – برنامه‌ریزی درسی تحت عنوان : رابطه عادت های مطالعه انگیزش درونی با موفقیت تحصیلی

 • استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سمیه باباخواه فرخانی دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره تحصیلی دانشگاه آزاد قوچان تحت عنوان : بررسی تاثیر قصه گویی و خلاقیت و عزت نفس دانش آموزان ابتدایی آموزش و پرورش مشهد .

 • استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد آقای ابوالفضل سیاوشی دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه دانشگاه آزاد قوچان تحت عنوان: بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر عزت نفس و خودپنداری دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان فاروج

15 - استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد  آقای مصطفی هاشمیان تحت عنوان «اثربخشی آموزش الگوی شادکامی فورادیس بر افزایش رضایت زناشویی مادران دارای کودک عقب مانده آموزش پذیر شهر اندیمشک در سال 92

16 - استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد آقای جواد رجب پور فرخانی تحت عنوان «بررسی رابطه کمال گرایی والدین با عزت نفس، ابراز وجود و خودکارآمدی فرزندان

17 - استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی شاپوری تحت عنوان «بررسی اثر مشاوره گروهی با رویکرد عقلانی عاطفی رفتاری بر سازگاری دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان قوچان.

18 - استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد آقای                   تحت عنوان تحلیل محتوای کتب پیام‌های آسمانی دوره متوسطه اول هفتم و هشتم بر اساس روش ویلیام رومی

19- استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد خانم عزت شعرانی رشته علوم تربیتی تحت عنوان بررسی نقش آموزش قرآنی (مدارس قرآنی) بر سازگاری و پیشرفت تحصیلی دانش اموزان پایه سوم ابتدایی شهرستان گنبدکاووس

20- استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه بقائی رشته علوم تربیتی تحت عنوان تحلیل محتوای کتاب های غلوم تجربی بر ایای مولفه های آموزش بهداشت در سال تحصیلی 93-92

21- استاد مشاور پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای سیدرضا سعیدی در رشته علوم تربیتی تحت عنوان: بررسی رابطه بین مهارت‌های ارتباطی، خودکارآمدی با امید به زندگی در دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهر آزادشهر که در تاریخ 8/6/94 دفاع شد.

و – استاد داور طرحهای تحقیقاتی و دانشجویان کارشناسی ارشد

1- استاد و داور طرح پژوهشی تحت عنوان بررسی میزان آگاهی از مهارت های یادگیری دانشجویان جدیدالورود (88-87) دانشگاه آزاد اسلامی گرگان

2 – استاد داور داخلی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم محبوبه دعوتی طوسی رشته علوم تربیتی تحت عنوان «بررسی رابطه هوش هیجانی با استرس شغلی دبیران مقطع متوسطه شهرستان گنبدکاووس که در تاریخ 15/10/90 از این پایان نامه دفاع شده است.

3 – استاد داور داخلی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم کبری محمدی رشته علوم تربیتی تحت عنوان «بررسی رابطه بین توانائی حل مسئله اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی ارومیه که در تاریخ 15/10/90 از این پایان نامه دفاع شده است.

4 – استاد داور داخلی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهناز عین اللهی رشته علوم تربیتی تحت عنوان «بررسی رابطه بین مهارتهای مدیران، رضایت شغلی معلمان، دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه در شهرستان ابهر» که در تاریخ 6/11/79 از این پایان نامه دفاع شده است.

5 - استاد داور داخلی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه میرزایی رشته علوم تربیتی تحت عنوان «بررسی رابطه هوش هیجانی و هوش معنوی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در دوره متوسطه نظری شهرستان مینودشت در سال تحصیلی (90 – 89)» که در تاریخ 6/11/90 از این پایان نامه دفاع شده است.

6-- استاد داور داخلی پایان نامه کارشناسی ارشد . اقاي سيد حسين حسيني ميقات رشته علوم تربیتی تحت عنوان بررسي مقايسه اي ديد گاههاي ابن سينا،هربارت،جان ديويي در باره ي ابزار شناخت و روشهاي تدريس

7- استاد داور داخلی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فريده ي فلاح رشته ي علوم تربيتي تحت عنوان:بررسي تاثير روش تدريس حل مساله بر خلاقيت و اعتماد به نفس دانش آموزان دختر پايه اول مقطع متوسطه شهر تهران

8 – استاد داور داخلی پایان نامه کارشناسی ارشد                                      تحت عنوان تحلیل محتوای کتاب هدیه های آسمانی سال پنجم ابتدائی بر پایه حیطه شناختی بلوم و همکاران

9 – استاد داور داخلی پایان نامه کارشناسی ارشد                                      تحت عنوان تحلیل محتوای کتاب فارسی پایه سوم راهنمایی یا روش ویلیام رومی

10- استاد داور داخلی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم معصومه زرینی رشته علوم تربیتی تحن عنوان بررسی میزان انطباق محتوای کتاب فارسی سال دوم ابتدایی با اهداف مصوب در حیطه شناختی

11- استاد داور داخلی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم معصومه نقی پور رشته علوم تربیتی تحت عنوان بررسی رابطه ی مهارت اجتماعی و حمایت اجتماعی ادراک شده با فرسودگی تحصیلی دختران دبیرستان های روستا های شاهرود

12- استاد داور داخلی پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد جواد کیخاه رشته علوم تربیتی تحت عنوان بررسی تطبیقی برنامه درسی ایران و فرانسه

13- استاد داور داخلی پایان نامه کارشناسی ارشد زلیخا فضلی رشته علوم تربیتی تحت عنوان تحلیل محتوای کتاب های درسی از منظر توجه به معضلات محیط زیست (مقطع ابتدایی)

14- استاد داور داخلی پایان نامه کارشناسی ارشد محمد ابراهیم سوخته سرایی رشته علوم تربیتی تحت عنوان تحلیل محتوای کتاب هدیه آسمانی و فارسی دوره ابتدایی از نظر توجه به موضوع احترام به بزرگ ترها

15- استاد داور داخلی پایان نامه کارشناسی ارشد فاطمه اشرفی رشته علوم تربیتی تحت عنوان بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس با استفاده آسیب زا از تلفن همراه در دانش آموزان دختر دوره دوم دبیرستان شهرستان گرگان

16- استاد داور داخلی پایان نامه کارشناسی ارشد                      رشته علوم تربیتی تحت عنوان بررسی رابطه ی سبک فرزند پروری والدین و سازگاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی شهرستان کلاله در سال تحصیلی 94-93

17-- استاد داور داخلی پایان نامه کارشناسی ارشد منصوره  طاطاری رشته علوم تربیتی تحت عنوان بررسی رابطه ی انگیزه پیشرفت و خود کار آمدی با پیشرفت تحصیلی دانشجویاندانشگاه علوم پزشکی گلستان

18- استاد داور داخلی پایان نامه کارشناسی ارشد ملا ابراهیمی رشته علوم تربیتی تحت عنوان مقایسه‌ی دانش آموزان پایه اول ابتدایی با تجربه پیش از دبستان و بدون پیش از دبستان از لحاظ مهارت های روانی حرکتی و سازگاری اجتماعی شهر شاهرود

19- استاد داور داخلی پایان نامه کارشناسی مازیار رستمی رشته علوم تربیتی تحت عنوان بررسی مهارت، نگرش و دانش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان نسبت به آموزش الکترونیکی و عوامل مرتبط با آن در سال تحصیلی 92-91

20- استاد داور داخلی پایان نامه کارشناسی ارشد عراز بی‌بی چوگانی رشته علوم تربیتی تحت عنوان بررسی عوامل موثر در افت تحصیلی در دروس ریاضی دانش آموزان دختر سال اول متوسطه شهرستان گنبد کاووس

21- استاد داور داخلی پایان نامه کارشناسی ارشد ملیحه جاهدی  رشته علوم تربیتی تحت عنوان بررسی تاثیر روش تدریس کاوشگری ،اکتشافی بر میزان پیشرفت تحصیلی درس شیمی دانش آموزان متوسطه شهرستان رامیان

22- داوری دو مقاله در نخستین همایش ملی سبک زندگی، نظم و امنیت در تاریخ 31/2/94 در دانشگاه زنجان.

23- استاد داور داخلی پایان‌نامه کارشناسی ارشد .............................. رشته علوم تربیتی تحت عنوان بررسی رابطه بین بهزیستی روانشناختی و پرخاشگری در دانش‌آموزان دوره متوسطه شهرستان گنبد کاووس که در 11/6/94 دفاع شد.

24 - استاد داور داخلی پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم نرگس نژادقلی رشته علوم تربیتی تحت عنوان: بررسی رابطه دانش فراشناختی و میزان اثربخشی تدریس معلمان پایه اول ابتدایی مدارس دخترانه شهرستان گرگان .

25 - استاد داور خارجی پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده خانم اکرم یزدانی رشته علوم تربیتی تحت عنوان: آموزش حل مسئله با رویکرد مسئله مدار و اثربخشی آن بر سخت رویی و تاب آوری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. (فارغ التحصیل دانشگاه آزاد واحد قوچان)

26 - استاد داور خارجی پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده خانم نرگس صمدی رشته علوم تربیتی تحت عنوان: تاب آوری و رابطه آن با خودپنداری بدنی و خودکارآمدی دانش آموزان دختر پایه هشتم دوره اول مقطع متوسطه شهرستان سبزوار. (فارغ التحصیل دانشگاه آزاد واحد قوچان)

27 - استاد داور خارجی پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده خانم فرشته بابایی رشته علوم تربیتی تحت عنوان: بررسی رابطه راهبردهای مقابله‌ای و سبک‌های اسناد با میزان شادکامی دانش آموزان دوره اول متوسطه شهر مشهد. (فارغ التحصیل دانشگاه آزاد واحد قوچان)

28استاد داور اقای فرشاد آق ارشد برنامه ریزی درسی واحد ازادشهر تحت عنوان بررسی دانش نظری و مهارتهای حرفه ای معلمان دوره ابتدایی از نظریه های روان شناسی رشد در شهرستان گنبد کاووس

29-استاد داور خانم عرب رضی ارشد برنامه ریزی درسی واحد ازادشهر تحت عنوان بررسی رابطه بین سبک های مدیریت کلاسی درس معلمین با خودپندار،پیشرفت تحصیلی دانش اموزان دختر متوسطه دوره اول شهر رامیان

30-استاد داور خانم وجیه ازاد ارشد اموزش ابتدایی ازادشهر تحت عنوان بررسی رابطه باورهای انگیزشی و رضایت از زندگی با اهمال کاری تحصیلی دانش اموزان دومف دوم متوسطه شهر گرگان

31-استاد داور خانم حسنا مازندرانی ارشد برنامه ریزی تحت عنوان تحلیل محتوای کتابهای درسی بر اساس توجه به مولفه های نظم و ترتیب

32-استاد داور خانم صدیقه حسینی مقدم ارشد اموزش ابتدایی ازادشهر تحت عنوان بررسی اثربخشی روش حل مسئله در پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش اموزان پایه چهارم شهرستان جامرم سال تحصیلی 94-95

33-استاد داور خانم فهیمه آشکار کلایی ارشد اموزش ابتدایی ازادشهر تحت عنوان بررسی دانش نظری و مهارت های حرفه ای معلمان ابتدایی شهرستان رامیان از روش های فنون تدریس

34-استاد داور اقای فریدون طفایی ارشد اموزش ابتدایی ازادشهر تحت عنوان بررسی محتوای کتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی از نظر معلمان شهرستان مراوه شیه

35-استاد داور رضا قلیچی ارشد اموزش و پرورش ابتدایی ازادشهر تحت عنوان بررسی محتوای کتاب ریاضی پایه سوم ابتدایی از نظر معلمان شهرستان مراوه شیه

36-استاد داور عالیه حسام ارشد اموزش و پرورش ابتدایی ازادشهر تحت عنوان رابطه هوش معنوی و بهزیستی و روانشناختی با فرسودگی شغلی در بین معلمان زن مقطع متوسطه شهر گرگان در سال تحصیلی 94-95

37-استاد داور محمدرضا قاسمی بردر ارشد اموزش ابتدایی ازادشهر تحت عنوان بررسی میزان شیوع مشکلات رفتاری در دانش اموزان مقطع ابتدایی شهرستان قوچان

38-استاد داور محمد توکلی رشته برنامه ریزی درسی ارشد ازادشهر تحت عنوان شناخت رابطه باورهای مذهبی با میزان استرس والدین کودکان استثنایی شهر ازادشهر در سال تحصیلی 94-95

39-استاد داور خانم سمیه دزیانی ارشد برنامه ریزی درسی ازادشهر تحت عنوان بررسی رابطه سبک زندگی والدین و اظطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی دانش اموزان شهرستان رامیان

40-استاد داور خانم سمانه جولای جاجرم ارشد رشته مشاور و دانش ازادشهر تحت عنوان بررسی تاثیر اموزش مهارت اجتماعی بر خودکارامدی در دانش اموزان دختر سوم دبیرستان شهرستان گنبد کاووس

41 –استاد داور اقای عبدالمجید سوقی ارشد اموزش ابتدایی تحت عنوان بررسی دانش نظری و مهارت های حرفه ای معلمان دوره پیش دبستانی شهرستان اق قلا از نظریه های روان شناسی ارشد

42-استاد داور سلیمان نومیری ارشد برنامه ریزی درسی ازادشهر  تحت عنوان بررسی کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی با انگیزش شغلی معلمان لبتدایی بخش درشتی برون گنبد کاووس

43-استاد داور آقای اسحاق بایرامی ارشد اموزش ابتدایی تحت عنوان مقایسه سلامت روان و فرسودگی شغلی معلمان ابتدایی شاغل در تک شیفت و دو شیفت شهرستان رو گمیشان

44-استاد داور رقیه مهدوی نیا ارشد برنامه ریزی درسی ازادشهر تحت عنوان تحلیل محتوای کتاب ه9ای درسی دوره ابتدایی بر اساس مولفه های تفکر انتقادی

45-استاد داور زینب اقایی ارشد برنامهریزی درسی ازادشهر تحت عنوان تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره متوسطه بر اساس مولفه های تفکر انتقادی

46-استاد داور خانم الهام مقسم ارشد روانشناسی شخصیت تحت عنوان بررسی مقایسه ای میزان توانایی حل مسئله اجتماعهی و بهزیستی روانشناختی در افراد مبتلا به دیابت و سالم

47-استاد داور حسن تاج پور ارشد برنامه ریزی درسی ازدشهر تحت عنوان بررسی رابطه درونی خانواده و مهارت های اجتماعی با پیشرفت تحصیلی در دانش اموزان دوره دوم متوسطه شهر گالیکش

48-استاد داور محمد رضا دری پور ارشد مشاوره و راهنمایی بررسی رابطه بین  عزت نفس و توانایی  حل مساله با کم رویی در دانش اموزان دوره دوم متوسطه شهرستان مراوتیه

49-استاد مشاور امنه معصومیان ارشد برنامه ریزی درسی ازادشهر تحت عنوان بررسی رابطه بین توانایی حل مسئله و عزت نفس و اظطراب ریاضی در دانش اموزان متوسطه منطقه فتدرسک

50-استاد داور خانم صدیقه میری سراجی ارشد برنامه ریزی درسی تحت عنوان بررسی کاربرد روش های اموزش خطابی ،موعظه و جدل  در مدارس و بررسی اثر انها

51-استاد داور خانم رقیه یادگاری تحت عنوان عوامل موثر بر تغییر هویت معلمان در زمان اصلاحات اموزشی از دیدگاه معلمان متوسطه اول شهرستان گنبد

52-بررسی رابطه هوش اخلاقی با کیفیت زندگی کاری و تعهد شغلی معلمان زن مقطع ابتدایی شهر شاهرود-خانم وجیهه سلعثانی

53-رابطه بلوغ عاطفی و هوش هیجانی با خود تنظیمی تحصیلی دانش اموزان پایه ششم ابتدایی شهر سبزوار در سال تحصیلی 94-95-اقای امین ایزدی فرد

54-مقایسه سطح استرس ادراک شده کیفیت زندگی وشادکامی در بین بیماران مبتلا به ام اس و افراد سالم-اقای علی چگینی

55-بررسی رابطه بررسی خود نظم دهی ومهارت  های ارتباطی با انگیزه پیشرفت دانش اموزان مقطع دوم شهر ازادشهر در سال تحصیلی 94-95-خانم زینب اسلامی

56-مقایسه نگرش های نا کار امد صمیمیت زناشویی و ذهن اگاهی افراد معتاد وغیر معتاد شهر گرگان- مریم زرگرانی

57-بررسی رابطه بین مطلوبیت اجتماعی و خودکار امدی با سبک های مقابله با استرس در دانشجویان دانشگاه ازاد ازادشهر- اسیه وزیری دوزین

58-بررسی میزان تاثیر اموزش های شناختی رفتاری بر میزان خود تنظیمی و کنترل خشم دانش موزان پسر پایه اول دوره متوسطه شهر تهران- محمد حسن نیک بخت

59-رابطه توانایی حل مسئله وهوش هیجانی با اضطراب امار در دانشجویان  دانشگاه ازاد اسلامی ازاد شهر- لیلا نعمت زاده

ن - استاد‌ راهنمای پایان نامه‌های دوره‌ کارشناسی

 • پایان نامه کارشناسی خانم سمیه امین نژاد. تحت عنوان: بررسی رابطه بین ارتباطات عاطفی بین دختران و پسران بر سلامت روان آنان، 1390.

 • پایان نامه کارشناسی خانم لیلا گلذاری بزی، تحت عنوان: بررسی مقایسه‌ای هوش هیجانی در نوجوانان داخل خانواده شهر گرگان ‌،  90-89.

 • پایان نامه کارشناسی خانم عافیه ساداتی، تحت عنوان: بررسی میزان اضطراب و افسردگی در میان معلمان مدارس استثنایی و عادی شهرستان گنبد کاووس.

 • پایان نامه کارشناسی خانم زینب شفائی پور، تحت عنوان: بررسی روابط بین عقب ماندگی سطح خفیف و طبقه اجتماعی در مدرسه استثنایی در شهر آزادشهر در سال تحصیلی ، 90-89.

 • پایان نامه کارشناسی خانم شیرین شرور زاده، تحت عنوان: بررسی روش های تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان گنبد کاووس، 1389.

 • پایان نامه کارشناسی خانم ملیحه ابراهیمی، تحت عنوان : بررسی وضعیت فیزیکی مدارس ابتدائی شهرستان علی آباد و کنترل و مقایسه آنان با استانداردهای بهداشت محیط .

 • پایان نامه کارشناسی خانم منیره قره جانلو تحت عنوان: بررسی رابطه بین سبک های زندگی و رضایت زناشوئی در بین دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه آزاد دروس واحد آزاد شهر .

 • پایان نامه کارشناسی خانم نازگل قربان زاده تحت عنوان : بررسی وضعیت مدرک تحصیلی معلمان مقطع ابتدایی و نقش آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهر کلاته .

 • پایان نامه کارشناسی آقای وحید ساوجی، تحت عنوان: بررسی رابطه فرسودگی شغلی و هوش هیجانی در بین دبیران زبان انگلیسی مقطع راهنمایی شهرستان گنبد کاووس در سال تحصیلی ، 90-89.

 • پایان نامه کارشناسی آقای مصطفی رجب فرخانی، تحت عنوان : بررسی رابطه میزان رضایت زناشوئی والدین و میزان افسردگی فرزندان درشهرستان گنبد کاووس ، 89 .

 • پایان نامه کارشناسی خانم ام‌البنین میرزایی، تحت عنوان : بررسی عوامل خانوادگی موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دوم ابتدائی شهر گنبد کاووس ، 1390.

 • پایان نامه کارشناسی خانم فاطمه داداشی، تحت عنوان: بررسی ارتباط میان هوش همسران و رضایت زناشوئی دانشجویان متاهل در رشته روانشناسی عمومی در دانشگاه آزاد اسلامی آزاد شهر ، در سال تحصیلی 91-90 .

 • پایان نامه کارشناسی خانم سلیمه راستی کمک، تحت عنوان : بررسی رابطه انجام فرایض دینی با سلامت روان معلمین زن پایه اول راهنمایی شهرستان کلاله در سال تحصیلی ، 90-89 .

 • پایان نامه کارشناسی خانم سولماز مصطفی لو، تحت عنوان : بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری و سلامت روان در دانشجویان متاهل خانم دررشته روانشناسی مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر ورودی 87 -80.

 • پایان نامه کارشناسی خانم زینب کوهستانی ، تحت عنوان : بررسی رابطه بین عزت نفس و سلامت روان در زنان خیاط شهرستان آزاد شهر درسال 1390 و تابستان 1390

 • پایان نامه کارشناسی خانم الهام زنگانه، تحت عنوان : بررسی رابطه بین باورهای مذهبی وسلامت روان در بین دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر ، 1390.

 • پایان نامه کارشناسی خانم شهناز میر، تحت عنوان : بررسی رابطه بین استرس ورضایت شغلی در بین کارکنان بانک های سپه شهرستان آزاد شهر درسال 1390.

 • پایان نامه کارشناسی خانم سارا راد دیلمه ، تحت عنوان : بررسی اثرات تشویق و تنبیه والدین برفرزندان براساس آینده های دینی ، بهمن 1389 .

 • پایان نامه کارشناسی خانم اکرم حسینی نوده ، تحت عنوان : بررسی رابطه بین ازدواج سنتی و رضایت زناشوئی در زنان متأهل شهر نوده ، 1390.

 • پایان نامه کارشناسی خانم نسرین مریمی پور، تحت عنوان: بررسی تاثیر تشویق بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی از دیدگاه معلمان منطقه شاندیز مشهد ، 92 – 1391 .

21 - پایان نامه کارشناسی آقای اصغر شیرخانی، تحت عنوان : رابطه بین اعتیاد و سطح تحصیلات معتادان در تربت حیدریه ، آذر 91. دانشجوی علمی کاربردی منطقه 6  سازمان زندانها

مشاهده

عضویت در انجمن ها و سازمان ها

سوابق عضویت در انجمن علمی

 

1- عضو انجمن روانشناسان ایران

2- عضو سازمان روانشناسی و مشاور جمهوری اسلامی

3- عضو انجمن علمی کودکان استثنایی ایران

4- عضو انجمن مطالعات برنامه ریزی درسی ایران

مشاهده

پروژه های تحقیقاتی دکتر حسین فکوری

 اجرای پروژه های تحقیقاتی

1- بررسی تحولی واکنش‌های کودکان از لحاظ کمرویی در قالب هراس اجتماعی در سال 1369

2- بررسی محتوای کتابهای علوم تجربی دوره ابتدائی بر اساس پرورش از دیدگاه مولفان، کارشناسان آموزش ومعلمان ذیربط به منظور ارائه راهکارهایی برای بهینه کردن این کتابها در سال 1385

3- تفکر از منظر آیات و روایات در مورخه 10/10/87

4- بررسی تربیت شهروند مطلوب در برنامه درسی آموزش و پرورش عمومی ایران از دیدگاه متخصصان – که در حال اجرا می باشد.

5- طرح نظرسنجی از زائرین حضرت امام رضا (ع) در ایام نوروز 1389 برای سازمان مجری طرح نوسازی به بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی.

6- عضو کمیته علمی اولین همایش علوم تربیتی و روانشناسی معنویت و سلامت در تاریخ 13/12/93 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر گز

مشاهده

کتاب های چاپ شده و در دست چاپ دکتر حسین فکوری

 مولف کتاب هایی از جمله :

1- مقدمه‌ای بر دانش ازدواج، انتشارات اقلیدس، مشهد 1382

2-  کمرویی در کودکان، انتشارات اقلیدس، مشهد 1382

3- توصیه‌های پدری مهربان به فرزندش، انتشارات هنر، 1390

4-  و در این نزدیکی دری است، انتشارات هنر، 1391

5 - روانشناسی تربیتی کودک

6 - حس هفتم 

7 – پرورش شهروند مطلوب در برنامه ریزی درسی آموزش و پرورش  عمومی در ایران

8 – تاریخ تعلیم و تربیت

مشاهده

سوابق پژوهشی دکتر حسین فکوری

سوابق پژوهشی و ارائه مقالات در همایش های بین المللی

 

1-  چاپ مقاله‌ای تحت عنوان: بررسی محتوای کتابهای علوم تجربی دوره ابتدائی بر اساس مبانی پرورش تفکر در فصلنامه تخصصی پژوهش‌های تربیتی سال دوم شماره 12 پاییز 1386

2- پذیرش مقاله‌ای تحت عنوان : بررسی کاربرد محتوای کتابهای علوم تجربی دوره ابتدائی بر اساس مبانی پرورش تفکر جهت چاپ در مجله پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت در تاریخ 12/6/1386

3- چاپ چکیده مقاله‌ای تحت عنوان: «برنامه درس ملی، چشم اندازها و راهبردها در همایش علمی» برنامه درس ملی 30و 31 مرداد 87

4- چاپ مقاله تحت عنوان «زمینه های شکوفایی خلاقیت و نوآوری در همایش منطقه‌ای نخبگان دانشگاه، نوآوری و نواندیشی فرهنگی در تاریخ 10/10/87 در سالن همایش دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر که به صورت پوستر ارائه شد.

5 – ارائه مقاله ای تحت عنوان «بررسی ضرورت و جایگاه تفکر در برنامه های درسی آموزش عالی در عصر جهانی شدن با توجه به آیات قرآن کریم» در نهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با موضوع برنامه درسی آموزش عالی در ایران، چالش ها و چشم اندازها 28 و 29 مهرماه 1388 در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز.

6- ارائه مقاله‌ای تحت عنوان «رویکردهای نوین در آموزش ارتقاء علمی فرهنگیان» بصورت پوستر در همایش ملی تحت عنوان «رسالت معلم و چشم انداز ایران 1404» در مرکز تربیت معلم شهید رجائی بابل در تاریخ 7/3/91 .

7- ارائه مقاله‌ای تحت عنوان «بررسی ضرروت و جایگاه تفکر در برنامه های درسی آموزش عالی در اثر جهانی شدن با توجه به آیات قرآن کریم» در نهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران – چالش‌ها و چشم‌اندازها 28 و 29 سال 1388 .

8 – ارائه مقاله‌ای تحت عنوان «ضرورت و فواید ازدواج از نظر آیات و روایات» به صورت پوستر در همایش ملی ازدواج و سلامت اجتماعی در 22 آبان ماه 91  در دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر.

9  – ارائه مقاله‌ای تحت عنوان فراتحلیلی بر جایگاه ارزشیابی آموزشی در برنامه های درسی نظام آموزشی رسمی ایران (مروری بر پژوهشهای انجام شده) در دومین سمینار سراسری توسعه آموزش علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی سنندج، در تاریخ 10 و 11 آبان ماه 91. با همکاری مازیار رستمی – رضا میرعرب – فرزانه سعادتی.

10 – ارائه مقاله‌ای تحت عنوان واکاوی نقش شبکه های اجتماعی و فضای مجازی در تحولات هویتی جمهوری اسلامی ایران در همایش ملی سرمایه اجتماعی و هویت ملی در ایران که به صورت سخنرانی و در تاریخ 15/8/92 در سالن همایش دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر برگزار گردید.

11 – ارائه مقاله‌ای تحت عنوان تاثیر آموزش کارآفرینی در تغییر نگرش خوداشتغالی دانشجویان مراکز دانشگاهی شهرستان علی آباد کتول با همکاری سیدحسین حسینی غفاری در تاریخ 22 و 23 شهریور 92 در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی در شهرستان قم .

12 – ارائه مقاله‌ای تحت عنوان رویکردهای نوین در آموزش و ارتقاء علمی فرهنگیان در همایش ملی رسالت معلم در چشم انداز ایران 1404 که به صورت پوستر و با همکاری خانم طیبه حسینی در تاریخ 2/3/91 در شهرستان بابل در مرکز تربیت معلم شهید رجایی برگزار گردید.

13 – عضو کمیته علمی همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی که در تاریخ 9/12/90 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز برگزار گردید.

14 – ارائه مقاله ای به صورت سخنرانی تحت عنوان :

»  The examing of childrens reaction from the acspect of shy ners. Ln social phobia. «

در همایش بین اللملی

Has participated in the lranian 6 international congress of child and adolescent Psychiatry

در تاریخ17-19 September 2013 در Tabriz, lran making poster presentation titeled

15- ارائه مقاله ای بصورت سخنرانی تحت عنوان« بررسی دیدگاه های متخصصان پیرامون شهروند مطلوب مبتنی بر برنامه درسی آموزش و پرورش» در همایش ملی نقش نهادهای تربیتی در پیشگیری از آسیب های روانی با همکاری طاهره رضایی و مریم دمرچلی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر. در تاریخ 17/2/93

16- ارائه مقاله ای بصورت سخنرانی تحت عنوان «رابطه سبک های فرزند پروری، خودکارآمدی اجتماعی و کمرویی در بین دانش آموزان دبیرستان های شهرستان های گنبد کاووس »در همایش ملی نقش نهادهای تربیتی در پیشگیری از آسیب های روانی و با همکاری معصومه لکزایی و علی حسینیانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر. در تاریخ 17/2/93

18- ارائه مقاله ی بصورت سخنرانی تحت عنوان «بررسی رابطه کمال گرایی والدین با سلامت روان دانش آموزان متوسطه شهرستان مینو دشت» در همایش ملی نقش نهادهای تربیتی در پیشگیری از آسیب‌های روانی و با همکاری طیبه حسینی و حمزه اکبری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر. در تاریخ 17/2/93

19- ارائه مقاله ی بصورت سخنرانی تحت عنوان «واکاوی نقش شبکه های اجتماعی و فضای مجازی در تحولات هویتی جمهوری اسلامی ایران » در همایش ملی سرمایه اجتماعی وهویت ملی در ایران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر. در تاریخ 15/8/92

20- ارائه مقاله ی بصورت سخنرانی تحت عنوان«ازدواج در اسلام » در همایش ملی سبک زندگی اسلامی با همکاری زینب امام دوست در دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر در تاریخ 24/2/92

21- ارائه مقاله ای بصورت سخنرانی تحت عنوان

Surveying Relationship of Emotional Intelligence and Mental Health with chievement Motivation in University Students

 

 

در همایش بین اللملی

The international institute of Social Economic Sciences hereby confirms that.

در شهر استانبول ترکیه در تاریخ 13 April 2014

 

22- ارائه مقاله ای بصورت سخنرانی تحت عنوان

Studying of the Effect of Using Computer Software to lmprove the Language Skills of Deaf Students

با همکاری Alireza Homayouni, Hossein Daeezadeh, Babak Hosseinzadeh,

در تاریخ 13 April 2014

23-چاپ مقاله تحت عنوان The Role Of Pearing Behaviors and Parenting Styles in Students shyness   با همکاری طاهره رضائی در مجله ی Razavi International journal Of Medicine

24- ارائه مقاله‌ای تحت عنوان بررسی اهداف آموزش زیست محیطی در برنامه درسی دوره متوسطه براساس الگوی تحقیق محتوای مریل با همکاری سیدرضا حسینی و دکتر محبوبه سلیمان پور در تاریخ 6/8/93 در دانشگاه هنر اسلامی تبریز.

25- ارائه مقاله‌ای تحت عنوان الگوی مناسب سبک زندگی اسلامی – ایرانی با همکاری دکتر محبوبه سلیمان‌پور در نخستین همایش ملی سبک زندگی، نظم و امنیت در تاریخ 31/2/94 در دانشگاه زنجان.

26- ارائه مقاله‌ای تحت عنوان بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی (درونگرایی و برونگرایی) و بهزیستی روانشناختی با سلامت روان در معلمان دوره ابتدایی شهر ساری با همکاری سکینه هروی و دکتر محبوبه سلیمان‌پور در اولین کنفرانس ملی اقتصاد و مدیریت و حسابداری در مورخه 30/11/93 در ISO‌  .

27- چاپ بیش از صد مقاله و مصاحبه در  روزنامه ها و مجلات رسمی کشور

مشاهده

سوابق آموزشی دکتر حسین فکوری

سوابق آموزشی:

1- تدریس دروس روانشناسی و علوم تربیتی در مقاطع کاردانی، کارشناسی. کارشناسی ارشد و دکتری به مدت 15 سال

2- تدریس بیش از ده دوره شناسایی و استفاده از ظرفیت های ذهن – ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری- برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران برای کارشناسان دستگاههای مختلف دولتی در دفتر آموزش و پژوهش استانداری خراسان رضوی

3- تدریس ده‌ها دوره آموزشی مهارتهای زندگی برای پیش گیری از اعتیاد در شهرستانهای گالیکش – مینودشت – گنبد در استان گلستان به دعوت مشترک بهزیستی و موسسه پیام سبز مینودشت

4- تدریس بهداشت روانی برای اولیاء و مربیان آموزشگاههای در مناطق مختلف کشور

5- تدریس یک دوره آشنایی هر چه بیشتر همسران کارکنان بانک صادرات با مسائل اجتماعی بویژه آگاهی‌های روانی و قابلیت آن به دعوت اداره مرکزی بانک صادرات استان زنجان

6- تدریس تندخوانی و روش‌های صحیح مطالعه برای دانشجویان مددجوی کمیته امداد امام خمینی (ره) مشهد به دعوت اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان رضوی

7- تدریس یک دوره کامل استانداردهای ازدواج برای دانشجویان دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد به دعوت دفتر فرهنگ اسلامی آن دانشکده

8- آموزش آزمونهای روانی برای دانشجویان دانشگاه پیام نور تربت حیدریه به دعوت بسیج دانشگاه

9- آموزش مستمر و دائمی فرزندپروری و ارتباط صحیح با همسر در مرکز مشاوره ناصح بصورت دائمی

10- آموزش هیپنوتیزم و خود هیپنوتیزم در سالن همایش تربت حیدریه به دعوت موسسه غیر دولتی سبز اندیشان وابسته به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در سالهای 79-80

11- تدریس یک دوره آموزشی «نظریه های رویکرد شخصیت» ویژه پرسنل زندانها به مدت 12 ساعت ازمورخه 28/8/90 لغایت 30/8/90 در مرکز آموزشی منطقه 6 وابسته به اداره کل زندانهای خراسان رضوی

12-  تدریس یک دوره آموزشی شناسائی و استفاده از ظرفیت های ذهنی ویژه پرسنل زندانها به مدت 16 ساعت از مورخه 23/7/90 لغایت 25/7/90 در مرکز آموزشی منطقه 6 وابسته به اداره کل زاندانهای خراسان رضوی

13- تدریس یک دوره آموزشی «شناسایی استفاده از ظرفیت های ذهنی » ویژه دبیران گنبدکاووس به مدت 24 ساعت از مورخه 8/1/89 تا 16/10/89 با هماهنگی مدیریت آموزش  وپرورش شهرستان کنبد کاووس

14- تدریس یک دوره آموزشی «بهره وری در مدرسه» ویژه مدیران متوسطه به مدت 24 ساعت ازمورخه 10/10/86 لغایت 15/10/86 به دعوت اداره آموزش و پرورش ناحیه یک مشهد

15- تدریس یک دوره آموزشی « شناسایی و استفاده از ظرفیت های ذهن » و شناخت خانواده به مدت 24 ساعت از تاریخ 15/12/89 لغایت 30/1/90 ویژه دبیران زن شهرستان کلاله به دعوت مدیریت آموزش و پرورش شهرستان کلاله

16- تدریس یک دوره آموزشی « ارتقاء و حفظ کرامت مردم و نظام اداری» ویژه کلیه کارکنان رسمی و پیمانی به مدت 4 ساعت در مورخه 8/12/86 با هماهنگی دفتر آموزش و پژوهش استانداری خراسان رضوی

17- تدریس یک دوره آموزشی « شناسائی  و استفاده از ظرفیت های ذهن » به مدت 24 ساعت از مورخه 8/4/87 لغایت 13/4/87 ویژه کارشناسان و کاردانان حقوقی به دعوت آموزش و پژوهش استانداری خراسان رضوی

18- تدریس یک دوره آموزشی« شناسائی و استفاده از ظرفیت های ذهن» ویژه کلیه کارکنان رسمی و پیمانی به مدت 24 ساعت از مورخه 23/8/88 لغایت 26/8/88 به دعوت دفتر آموزش و پرورهش استانداری خراسان رضوی

19- تدریس یک دوره آموزشی «برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران»  ویژه کلیه کارکنان به مدت 16 ساعت از مورخه 16/4/88 لغایت 18/4/88 به دعوت دفتر آموزش و پرورش استانداری خراسان رضوی

20- تدریس یک دوره آموزشی « برقراری ارتباط با محیط و دیگران» ویژه کارشناسان و کاردانان حقوقی به مدت 16 ساعت ازمورخه 8/4/87 لغایت 10/4/87 به دعوت دفتر آموزش و پژوهش استانداری خراسان رضوی

21- تدریس یک  دوره آموزش « ارتقاء حفظ کرامت مردم در نظام اداری» ویژه مدیران میانی و مدیران پایه شرکت مخابرات به مدت 4 ساعت در مورخه 24/11/86 به دعوت دفتر آموزشی و پژوهش استانداری خراسان رضوی

22- تدریس یک دوره آموزشی «شناسائی و استفاده از ظرفیت‌های ذهن» ویژه کارکنان رسمی و پیمانی فرمانداری مشهد و چناران به مدت 24 ساعت از مورخه 27/11/86 لغایت 5/12/86 به دعوت دفتر آموزش و پژوهش استانداری خراسان رضوی

23- تدریس یک دوره کامل آموزشی «شناسائی و استفاده از ظرفیت‌های ذهن» ویژه کلیه کارکنان به مدت 24 ساعت از مورخه 9/5/89 لغایت 9/5/89 به دعوت دفتر آموزشی و پژوهش استانداری خراسان رضوی

24- تدریس یک دوره کامل آموزشی« شناسائی و استفاده از ظرفیت های ذهن » ویژه کارکنان رسمی و پیمانی اداره کل تعزیرات حکومتی به مدت 24 ساعت از مورخه 20/10/88 لغایت 11/11/88 به دعوت دفتر آموزش و پژوهش استانداری خراسان رضوی

25- تدریس یک دوره کامل آموزشی «شناسائی و استفاده از ظرفیت‌های ذهن» ویژه کلیه کارکنان به مدت 24 ساعت از مورخه 60/4/98 لغایت 29/4/89 به دعوت دفتر آموزش و پژوهش استانداری خراسان رضوی

26 - تدریس یک دوره آموزشی «روانشناسی صنعتی و سازمانی» ویژه کارشناسان و مسئولان اداره کل صنایع و معادن خراسان رضوی به مدت 16 ساعت در بهمن ماه 1388

27- تدریس یک دوره آموزشی ملی «شناسائی و استفاده از ظرفیت‌های ذهن» ویژه مسئولین حراست سازمان تعاون روستائی سراسر کشور در مرکز تربیت معلم شهید کامیاب مشهد  به مدت 16 ساعت و در تابستان 1388

28 - تدریس یک دوره کامل آموزشی «پیشگیری از اعتیاد اجتماع محور» به مدت 30 ساعت ویژه گروه‌هایی از مردم در شهرستان مینودشت به دعوت مشترک اداره بهزیستی شهرستان مینودشت و موسسه خیریه پیام سبز در سال 1389

29- تدریس آموزش «پیشگیری از سوء مصرف مواد» در کارگاه استانی استان گلستان ویژه 40 نفر از پزشکان عمومی و کارشناسان بهداشت روان به مدت 2 ساعت در مورخه 10/12/89 به دعوت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان

30 – تدریس آموزش «برنامه ریزی درسی و تدوین طرح درس در کارگاه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر ویژه 35 نفر از استادان و اعضاء هیئت علمی آن دانشگاه به مدت 4 ساعت در تاریخ 21/10/90

31-تدریس یک دوره آموزشی تحت عنوان «امور فرهنگی» ویژه کارشناسان و مسئولان اداره فرهنگی و آموزش استان گلستان به مدت 16 ساعت در سال 1390 .

مشاهده

سوابق کاری دکتر حسین فکوری

سوابق کاری:

- استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی

- مدرس آموزش خانواده

- مدرس دفتر آموزش و پژوهش استانداری خراسان رضوی

- همکار کادر درمانی درمانگاه شبانه روزی ولیعصر به صورت پاره وقت

- همکار کادر درمانی درمانگاه قائم به صورت پاره وقت

- مشاور صدای مشاور بهزیستی با کد بین المللی

- سابقه حدود 10 سال در امر مشاوره‌های فردی و گروهی در مراکز درمانی و آموزشی

- دارای پروانه اشتغال تخصصی در روانشناسی تربیتی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ای جمهوری اسلامی ایران

- مشاور برنامه: نمایش یک قصه – کاری از مدرسه تجربی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین

- استاد مدعو در مرکز آموزش علمی – کاربردی منطقه 6 سازمان زندانها در مشهد

- استاد مدعو در دانشگاه پیام نور واحد مشهد

مشاهده

سوابق تحصیلی دکتر حسین فکوری

سوابق تحصیلی:

- لیسانس روانشناسی بالینی از دانشگاه فردوسی مشهد

- فوق لیسانس روانشناسی تربیتی از دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

- دکترای علوم تربیتی با گرایش برنامه ریزی درسی از واحد علوم و تحقیقات تهران

- دارای گواهی‌نامه‌های زیر از مرکز مطالعات آموزشی نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی

- گواهی‌نامه رسانه‌ها و وسایل آموزشی (مدت دوره 16 ساعت د‌ر ‌اسفند‌ماه 1385) با کد شناسه 3207

- گواهی‌نامه سبک‌های یادگیری و روشهای اثر بخش مطالعه (‌مدت‌ دوره ‌22 ساعت در تیرماه 1386 ) با کد شناسه 1805

- گواهی‌نامه آشنایی با اصول فن ترجمه (مدت دوره 23 ساعت در ‌تیر ماه‌1386) با کد شناسه 3113

- گواهی‌نامه آشنایی با اینترنت (مدت دوره 16 ساعت در تیرماه 1386 ) با کد شناسه 1605

- گواهی‌نامه روشهای برقراری ارتباط موفق (مدت دوره 16 ساعت در تیر ماه 1386) با کد شناسه 1110

 - گواهی‌نامه: مقدمات نیازسنجی (مدت دوره 8 ساعت در بهمن ماه 1388) با کد شناسه 1065

- گواهی‌نامه آموزش بهداشت محیط و کنترل جمعیت در سازمان آموزشی علمی  و فرهنگی اسلامی (آیسیسکو) در تاریخ 8/3/75- 15/3/75

- دارای گواهی‌نامه مربی‌گری تندخوانی از سازمان فنی حرفه‌ای خراسان رضوی

- دارای گواهی‌نامه مربی‌گری تعلیمات سرپرستی از سازمان فنی‌ و ‌حرفه‌ای خراسان رضوی

- دارای گواهی نامه پایان دوره« اندیشه سیاسی در اسلام »در تاریخ 19/9/92 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

- دارای گواهی نامه پایان دوره«تاریخ تمدن اسلام » در تاریخ 25/9/92 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

- دارای گواهی نامه پایان دوره «اخلاق حرفه ای » در تاریخ 19/9/92 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

– دارای گواهی نامه مهارت مدیریت برنامه ریزی امور خانواده از سازمان فنی و حرفه ای کشور

– دارا گواهی نامه مهارت « پرورش دهنده ماهیان سردابی» از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

- دارای گواهی نامه‌ای تحت عنوان «کارگاه تجاری سازی» به مدت 8 سال در مورخه 20 و 21 اسفند ماه 93 در دانشگاه اسلامی واحد آزادشهر

مشاهده